Tag Archives: Estatuts

Assemblea general ordinària – 17 de gener

Estàndard

Us convidem a totes les famílies a participar a l’Assemblea General Ordinària de l’AMPA d’enguany que tindrà lloc el pròxim 17 de gener a les 19 h a la Biblioteca de l’Institut.

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
  2. Estat de comptes i tancament de l’exercici 2017/2018.
  3. Pressupost pel curs 2018/2019.
  4. Precs i preguntes.

Assemblea general extraordinària

  1. Lectura i aprovació dels nous estatuts de l’entitat.