Tag Archives: Consell Escolar

Reunió General ordinària AMPA (20/06/2018)

Estàndard

DATA: Dijous 20/06/2018
HORA: 19.00 h
HORA DE FINALITZACIÓ: 20:15 h
LLOC: Biblioteca IES
CONVOCATS: Socis (amb veu i vot), no socis (amb veu)

ORDRE DEL DIA

  1. Suggeriments de punts de l’ordre del dia. Punt obert per si algun assistent vol afegir algun tema que consideri d’importància a l’ordre del dia.
  2. Valoració d’enquestes de satisfacció. S’informarà dels resultats de les enquestes que s’han promogut des de l’AMPA en el darrer mes.
  3. Informació sobre reunions de final de curs. S’exposarà com han anat les darreres reunions sobre activitats de l’AMPA i altres punts d’interès (portàtils, menjador, etc.).
  4. Comunicat de presidència.
  5. Torn obert de paraula.
Anuncis