Tag Archives: Consell Escolar

Reunió General ordinària AMPA (11/12/2018)

Estàndard

DATA: Dimarts 11/12/2018
HORA: 19.00 h
HORA DE FINALITZACIÓ: 20:30 h
LLOC: Biblioteca INS
CONVOCATS: Socis (amb veu i vot), no socis (amb veu)

ORDRE DEL DIA

  1. Benvinguda. Es donarà la benvinguda als assistents i es concretarà la proposta de fer l’Assemblea General Ordinària a primers de gener.
  2. Eleccions al consell escolar. Es comentaran els resultats de les eleccions al consell escolar del centre i el procés d’elecció de representants al Consell Escolar de Districte.
  3. Novetats del projecte jardí vertical. S’explicarà el progrés del projecte de Jardí Vertical.
  4. Crida per millorar la dotació de llibres per la biblioteca. Les integrants de la comissió de biblioteca ens comentaran els criteris per fer una crida per millorar la dotació del fons de la biblioteca.
  5. Torn obert de paraula.
Anuncis

Reunió General ordinària AMPA (20/06/2018)

Estàndard

DATA: Dijous 20/06/2018
HORA: 19.00 h
HORA DE FINALITZACIÓ: 20:15 h
LLOC: Biblioteca IES
CONVOCATS: Socis (amb veu i vot), no socis (amb veu)

ORDRE DEL DIA

  1. Suggeriments de punts de l’ordre del dia. Punt obert per si algun assistent vol afegir algun tema que consideri d’importància a l’ordre del dia.
  2. Valoració d’enquestes de satisfacció. S’informarà dels resultats de les enquestes que s’han promogut des de l’AMPA en el darrer mes.
  3. Informació sobre reunions de final de curs. S’exposarà com han anat les darreres reunions sobre activitats de l’AMPA i altres punts d’interès (portàtils, menjador, etc.).
  4. Comunicat de presidència.
  5. Torn obert de paraula.