Actualment (juny del 2019) hi ha 555 taquilles en blocs de 15, repartits per les quatre plantes de l’Institut, més un darrer bloc de 6 taquilles especials per guardar-hi skaters, a la planta baixa.
CAM00119[1]

Els blocs de taquilles les componen 15 unitats repartides en tres nivells de 5 taquilles cada un. Cada taquilla té un número enganxat a la porta de quatre xifres, on el primer dígit indica el pis; el segon dígit l’ordre del bloc, començant per el passadís curt; i els dos darrers el número de taquilla dins de cada bloc.

L’assignació de taquilles és responsabilitat de l’AMPA i s’estableix, un cop acabats els exàmens de setembre, per rigorós ordre de pagament dins de cada curs. Les dades de la taquilla (número d’identificació, ubicació i codi d’obertura) es comunicaran a les famílies, a partir del primer dia de classe per correu electrònic. Els correus (més de 500 individualitzats) es generen manualment per ordre de curs (a partir de 1r de l’ESO). Es procurarà fer l’assignació global en una setmana.

Els cursos de l’ESO segueixen el mateix ordre dels pisos de l’Institut. El batxillerat segueix un altre repartiment. Es procura que cada alumne se li assigni una taquilla situada al mateix pis on tindrà l’aula, però donat que les taquilles són en blocs de 15 i no pas individuals, això no es pot complir sempre.

pany_taquillaLes taquilles s’obren amb un pany mecànic amb codi de seguretat, personal i intransferible. Cada pany té una rodeta numerada que li correspon un codi format per dues xifres que van del 00 al 49 cada una.

Com obrir la taquilla

A partir de la posició 0, girar la rodeta en el sentit de les agulles del rellotge fins a tres voltes senceres. Al tercer cop que passem pel 0, prémer el bombí. Girar en el mateix sentit fins a la posició del primer número del nostre codi i prémer el bombí. Després girar la rodeta en sentit contrari a les agulles del rellotge una volta sencera (tot passat un altre cop pel número que acabem de prèmer) però aquest cop seguim en el mateix sentit fins a arribar al segon número del nostre codi i pressionem el bombí. Després movem lleugerament la rodeta en el sentit de les agulles del rellotge i la porta de la taquilla s’obrirà. Per tancar-la, només cal tancar la porta i girar aleatòriament la rodeta.

Vegeu el vídeo amb exemple d’obertura amb codi 14-20

Per a qualsevol incidència, poseu-vos en contacte al correu ampamyp.taquilles@gmail.com.

A continuació es mostra un esquema de l’Institut amb la distribució de les taquilles i de les aules.

Condicions generals del contracte de lloguer de les taquilles.

Recomanacions per a l’ús de motxilles. Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona

Anuncis