Què fa la Comissió?

El paper de la comissió se centra a fer ASSESSORIA EXTERNA PER A L’INSTITUT. Especialment en temes relatius a la identitat digital i la protecció de dades personals dels alumnes.
En nom de l’institut -i d’acord amb ells- fem una proposta d’equip informàtic concret i de proveïdor a partir en base a propostes del Projecte Educat 1×1 (portàtils) de la Generalitat de Catalunya.
Promoure l’Ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula

Mòbils:

  • Proposta de quin ha de ser l’ús del mòbil dins del centre
  • Protocol sobre el control per part del professorat.
Fomentar el software lliure, tal com ho demana el Departament d’Ensenyament.