Educat 1×1 és un projecte de la Generalitat de Catalunya per a la implantació de portàtils a les aules i la incorporació de llibres de text digitals en aquests ordinadors. Es tracta de la versió catalana del programa d’àmbit estatal Escola 2.0. El lema del projecte és: un alumne, un ordinador.

El Projecte eduCAT es va iniciar el curs 2010‐2011 al nostre centre i s’estructura en cinc àmbits d’actuació interdependents:

  • l’ús personalitzat d’un ordinador portàtil per part de cada alumne;
  • la transformació de les aules en “aules digitals”;
  • la connexió a Internet;
  • l’accés telemàtic a continguts i recursos en format digital;
  • un model de formació del professorat on predomina la funció d’acompanyament i el respecte per les opcions pedagògiques que cada centre defineix en exercici de la seva autonomia.

Per a les necessitats educatives a l’IES Menéndez y Pelayo, es recomana que cada alumne disposi d’un portàtil. Per l’ús de programes especials al nostre centre i per algunes assignatures és imprescindible que aquest portàtil disposi de dues particions: una de Windows i una de Linux.

Llegiu la informació sobre dispositius digitals de l’alumnat elaborat pel coordinador TAC-TIC de l’Institut.

Actualment hi ha 4 fabricants que ofereixen portàtils educatius: Acer, Lenovo, HP i Asus (cada fabricant proposa diversos models).

Hi ha 6 empreses homologades per la Generalitat i totes distribueixen els mateixos productes als mateixos preus i els serveis entre les empreses homologades són molt similars.

El paper de l’AMPA se centra a fer ASSESSORIA EXTERNA PER A L’INSTITUT EN AQUEST TEMA. Fem una proposta d’equip concret i de proveïdor. La majoria d’instituts i escoles, aquesta tasca la fa la direcció o el responsable informàtic de centre.

Aquest curs 2019/2020 els membres de la Comissió de Tecnologia de l’AMPA, després d’escoltar als proveïdors, recomana l’Acer B118M i el proveïdor Flytech, qui ha estat els darrers anys i la relació fins al moment ha estat suficientment satisfactòria.

Com puc comprar l’ordinador?

Aquelles famílies que optin per aquest model de portàtil i aquest proveïdor ho faran de manera directa amb Flytech i a partir d’aquest moment l’AMPA es queda al marge de l’adquisició.

Segons el volum de vendes que aconsegueix Flytech, se’ns ofereix un portàtil gratuït.

XTEC (Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya) publica
Orientacions per a la selecció de dispositius digitals
Document que recull informació i orientacions útils sobre les caraterístiques que han de complir els dispositius digitals per l’aula.

Anuncis