Context

Educat 1×1 és un projecte de la Generalitat de Catalunya per a la implantació de portàtils a les aules i la incorporació de llibres de text digitals en aquests ordinadors. Es tracta de la versió catalana del programa d’àmbit estatal Escola 2.0. El lema del projecte és: un alumne, un ordinador.
El projecte Educat 1×1 es va iniciar el curs 2010‐2011 al nostre centre educatiu i s’estructura en cinc àmbits d’actuació interdependents:

  • L’ús personalitzat d’un ordinador portàtil per part de cada alumne;
  • La transformació de les aules en “aules digitals”;
  • La connexió a Internet;
  • L’accés telemàtic a continguts i recursos en format digital;
  • Un model de formació del professorat on predomina la funció d’acompanyament i el respecte per les opcions pedagògiques que cada centre defineix en exercici de la seva autonomia.

El mercat de portàtils educatius a Catalunya

Actualment hi ha 4 fabricants que ofereixen portàtils educatius: Acer, Lenovo, HP i Asus (cada fabricant proposa diversos models).
Hi ha 6 empreses homologades per la Generalitat. Totes distribueixen els mateixos productes als mateixos preus i els serveis que ofereixen són molt similars.

Recomanacions sobre l’equip informàtic

És imprescindible que aquest portàtil disposi de dues particions: una de Windows i una de Linux. El motiu és que al nostre centre s’utilitzen programes especials per algunes assignatures.
Llegiu la informació sobre dispositius digitals de l’alumnat elaborat pel coordinador TAC-TIC de l’Institut.
La XTEC (Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya) publica orientacions per a la selecció de dispositius digitals.

Llegiu el document que recull informació i orientacions útils sobre les característiques que han de complir els dispositius digitals per l’aula.

On puc comprar l’ordinador?

Comprar-lo en una botiga especialitzada seguint les Recomanacions sobre l’equip informàtic.
Aquest curs 2019/2020 els membres de la Comissió de Tecnologia de l’AMPA, després d’escoltar als proveïdors, recomanem l’Acer B118M i el proveïdor Flytech, qui ho ha estat els darrers anys i la relació fins al moment ha estat suficientment satisfactòria.
Aquelles famílies que optin per aquest model de portàtil i aquest proveïdor ho faran de manera directa amb Flytech i a partir del moment de la compra, l’AMPA queda al marge de l’adquisició.
Per incidències i reclamacions del portàtil dirigiu-vos a l’empresa on l’heu adquirit.