Context

Camí Escolar, Espai Amic
El bloc dels Camins Escolars del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Activitats educatives amb l’alumnat amb una plataforma de geolocalització de la Fundació Itinerarium
Seguretat en la mobilitat a i des de l’institut
Fomentar la mobilitat mitjançant l’ús del transport públic, la bicicleta i el caminar
Setmana Europea de la Mobilitat, del 16 al 22 de setembre
Dia sense Cotxes: 22 de setembre
Ajuntament de Barcelona. Comunicació i Participació – Gerència d’Ecologia Urbana

 

Projectes

Proposta de carril bici per la Via Augusta (en curs)
Aparcament de bicicletes dins les instal·lacions de l’Institut.

Presentació del projecte Camí Escolar 2011-2016 IES Menéndez Y Pelayo [finalitzat]

 

Què fa la Comissió?

Promociona l’ús de la bicicleta entre els alumnes amb activitats i programes per apropar la bicicleta a l’institut

Organitza activitats pel Dia sense Cotxes: 22 de setembre
Avalua amb la direcció de l’Institut l’ús de l’aparcament de bicicletes
Estudia els hàbits de mobilitat de la comunitat educativa, mitjançant una enquesta a alumnes i professors sobre els mitjans de transport que utilitzen, amb l’objectiu de detectar noves necessitats
Manté relacions amb el Servei d’Educació Viària de la Guàrdia Urbana