Context

Reunió informativa sobre el nou curs tutories-famílies (octubre)
Elecció de delagada i/o delegat de les famílies per cada grup-classe (octubre)
Comunicada l’elecció a la Junta i a tutoria, la Junta proporciona els contactes de les famílies del grrup-classe corresponent
Reunió informativa amb tutors del curs sobre els resultats acadèmics del primer trimestre (febrer)

Què fan les delegades i els delegats?

  • Recollir i transmetre suggeriments, queixes i felicitacions de les famílies del seu grup-classe al tutor, tutora, representants de les famílies al Consell Escolar, les comissions i la junta de L’AMPA.
  • Ser la persona referent per la resta de famílies del grup classe.
  • Fa possible establir relacions entre famílies.
  • Recollir informació i transmetre-la a les comissions corresponents sobre: