Context

El servei de menjador s’atorga per concurs públic cada dos anys. Actualment l’empresa Comertel s’encarrega de la gestió, i del personal de cuina i dels monitors de menjador.
El Centre disposa de cuina pròpia amb personal que cada dia prepara el dinar per l’alumnat que es queda al menjador. També s’encarrega de preparar bosses de pícnic per quan hi ha sortides.
El servei de carmanyola comprèn: monitors, nevera i microones, coberts, aigua, pa i setrilleres. L’alumne/a s’ha de portar el menjar i netejar la carmanyola.
Servei de Cantina.
Procés participatiu de l’espai de menjador escolar

 

Com inscriure’s al servei de menjador

Normativa i inscripció:

 • Fitxa alta menjador.
 • Fitxa baixa o modificació de dades.
 • Normativa carmanyola.
 • Normativa menjador.
Preus:

 • Alumne fix (mínim 2 dies a la setmana): 5,22 €/menú
 • Alumne eventual: 6,90 €/menú
 • Servei de carmanyola: 1,90 € al dia
Horaris:

 • Menjador 1r ESO: 13:45
 • Menjador 2n ESO: 14:00
 • Menjador 3r ESO: 14:15
 • Menjador 4t ESO: 14:30
 • Servei de carmanyola:
 • Cafeteria: 8:15 h – 15:45 h

 

Ajuts de menjador escolar

Contacteu amb secretaria del centre per aquest tema o consulteu la pàgina del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o amb el Consorci d’Educació de Barcelona.

 

Què fa la Comissió?

L’AMPA no gestiona el menjador però està representada a la comissió i vol ser un canal de comunicació entre l’empresa que gestiona el servei del menjador, l’Institut i les famílies, que ens poden fer arribar les seves inquietuds, dubtes i propostes
Seguiment trimestral en reunions amb l’empresa que gestiona el servei del menjador escolar i l’Institut per valorar i avaluar el compliment:

 • dels menús anunciats,
 • de les freqüències recomanades de consum d’aliments i tècniques culinàries
 • dels percentatges de productes frescos, ecològics i de temporada.
Fa propostes per aprofundir i millorar, junt amb l’empresa i l’Institut, el servei del menjador respecte a salut, nutrició, sostenibilitat, malbaratament i el servei de monitoratge
Esporàdicament, ens quedem al menjador per fer un seguiment més directe del seu funcionament.
Participar i promoure el Programa de Revisió de Menús Escolars de l’Agència de Salut Pública de Barcelona: revisió duta a terme entre novembre de 2017 i febrer de 2018

 

Menús del curs actual