Context

L’AMPA té signat un contracte fix discontinu amb el bibliotecari.
Fons de la biblioteca: Catàleg.
Activitats a la biblioteca.
Xarxes socials i eines d’autoformació.
Normativa i carta de serveis.
 Referents i recursos:

 

Què fa la Comissió?

La Junta, amb l’ajuda d’un gestor, tramita les nòmines, la seguretat social i l’IRPF de la persona contractada.

Supervisar i realitzar el seguiment de l’activitat del bibliotecari.

Representa a l’AMPA dins la Coordinadora de biblioteca, formada per professorat i alumnat.
Participa en la gestió de la col·lecció (adquisicions i esporga de llibres).
Potencia la dinamització i l’organització d’activitats de la biblioteca.
Realitza l’avaluació de resultats mitjançant enquestes de satisfacció a l’alumnat.