Context

Ajuntament de Barcelona: Programa de Suport Educatiu a les Famílies
Famílies i escola: el programa d’educació de televisions i ràdios locals de la Diputació de Barcelona

 

Què fa la Comissió?

Actualment no hi ha comissió!!
Elaborar el calendari de xerrades i tallers per les famílies
Tramitar les peticions per realitzar les xerrades i els tallers
Realitza l’avaluació de resultats mitjançant enquestes de satisfacció a les famílies participants