Biblioteca – Tancada fins setembre. Bon Estiu!!!

Estàndard

L’institut te a disposició dels alumnes i personal docent una biblioteca magnifica i contínuament actualitzada. L’AMPA de l’institut Mendendez y Pelayo col·laborà amb mitjans econòmics i personals en el seu manteniment.

Visiteu la part de la web on parlem de les activitats de la biblioteca.

Enllaç a la web del centre on trobareu les activitats en curs

Els comentaris estan tancats.